Konkurso taisyklės

 

 

1. Apie konkursą

Konkursas vyks 2020 metais rugsėjo 16–23 dienomis Vilniuje.

Konkurse gali dalyvauti visų šalių dainininkai (sopranai, mecosopranai, tenorai, baritonai, bosai ir kiti balsai, kurie gali atlikti finalinę konkurso programą) 18-35 metų amžiaus (gimę ne anksčiau kaip 1985 m. sausio 1 d.). Konkursas vyksta visiems bendrai, dainininkai neskirtomi į atskiras grupes pagal balso tipus.

 

2. Registracija

 • Dalyviai registruojasi ONLINE registracijos būdu 2020 m. nuo kovo 1 d. iki birželio 31 d. adresu: https://artistdb.eu/lt/nousr/contests
 • Registracijos metu pareiškėjas privalo pateikti veikiančią Youtube nuorodą su video įrašu (daugiausia 3 nuorodos), kuriame jis atlieka laisvai pasirinktą programą, ne daugiau trijų kurinių, trukmė - nuo 10 iki 15 min. (nuoroda turi būti gauta ne vėliau nei 2020 m. birželio 31 d.). Draudžiama vaizdo įraše kūrinius redaguoti ir montuoti, tačiau atskiri kūriniai gali būti įrašyti skirtingu laiku ir skirtingoje vietoje.
 • Jeigu neveikia Youtube nuoroda prašome kreiptis šiuo el. paštu: info@ipmc.lt
 • Kylant klausimams informacija el. paštu: info@ipmc.lt, adresu Totorių g. 20, Vilnius, Lietuva

 

3. Dalyvavimo mokestis

 • Registruojantis ONLINE būtina sumokėti 100 Eur stojamąjį mokestį, kuris yra negrąžinamas paraiškos atmetimo atveju. Arba jeigu dalyvis nusprendžia neatvykti į konkursą.

 

4. Dalyvių atranka konkursui

 • Gautos paraiškos 2020 m. liepos 1 d. perduodamos svarstyti komisijai, kurią sudaro konkurso direkcija.
 • Kandidatams apie jų paraiškos priėmimą ar atmetimą bus pranešta iki 2020 m. liepos 10 d. 
 • Neatvykusiems į konkursą stojamasis mokestis negrąžinamas.
 • Konkurso direkcija tarpininkauja dalyviams, kuriems reikalinga viza atvykimui į Lietuvos Respubliką, bet neprisiima jokių finansinių įsipareigojimų. Dėl vizų prašome kreiptis iš anksto (2020 m. liepos, rugp. mėn.).

 

5. Konkurso taisyklės

 • Kelione į Vilnių ir atgal rūpinasi patys dalyviai.
 • Dalyviai patys sumoka apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas.
 • Dainininkus konkurso organizatoriai aprūpins patalpomis repeticijoms.
 • Konkurso dalyviai I ir II turuose gali dalyvauti su savo koncertmeisteriais, išlaidas dengia patys.
 • Organizacinis komitetas už papildomą mokestį gali skirti koncertmeisterį prieš I ir II turus. Akustinė repeticija, repeticija klasėje bei pasirodymas viename ture kainuoja 80 Eur. Papildoma repeticija – 30 Eur.
 • Dalyviai negali kontaktuoti nei su vienu žiuri nariu konkurso metu. Nepraėjus į sekantį konkurso turą, dalyviai turi teisę pasiteirauti vertinimo komisijos nuomonės apie savo pasirodymą.
 • Konkurse gali dalyvauti vertinimo komisijos narių mokiniai, tačiau tie komisijos nariai nusišalina nuo savo mokinių vertinimo ir neturi įtakos kitų vertinimo komisijos narių sprendimams.
 • Dalyviai atvyksta ir registruojasi konkurso sekretoriate (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, Vilnius) 2020 m. rugsėjo 17 d.

 

6. Konkurso eiga

 • Konkursas vyksta keturiais etapais:
 • Konkurso atranka (video nuoroda ir registracijos anketa),
 • I turas su fortepijonu,
 • II turas su fortepijonu,
 • III turas – Finalas su orkestru.

 

7. Bendros taisyklės

 • Visos perklausos bei finalinis koncertas yra vieši.
 • Pasirodymų eilės tvarka nustatoma traukiant burtus 2020 m. rugsėjo 16 d. 19:00 val. ir nekeičiama iki konkurso pabaigos.
 • Dalyviai kūrinius gali atlikti savo pasirinkta tvarka visuose turuose.
 • I ir II turų rezultatai skelbiami jiems pasibaigus, Finalo rezultatai skelbiami laureatų apdovanojimo ceremonijos metu.
 • II ture dalyvauja ne daugiau kaip pusė I turo dalyvių.
 • Finalinio turo dalyvių skaičių nusprendžia vertinimo komisija priklausomai nuo aplinkybių.
 • Konkurso I ir II turas vyksta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje.
 • Konkurso finalas vyksta Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.
 • Vertinimo kriterijai: technikos lygis, muzikalumas, vokaliniai duomenys, artistiškumas.
 • Žiuri sprendimai yra galutiniai ir neapskundžiami.
 • Žiuri turi teisę skelbti ne daugiau kaip tris laureatus. I-ma premija nedaloma. Nepaskyrusi kurios nors aukštesnės premijos, žiuri turi teisę skirti papildomas žemesnes premijas, tačiau ne daugiau kaip 3 premijas.

Pagrindiniai Rėmėjai


OrganizatoriaiKalba